سوراخکاری سرد لوله و ناودانی

سوراخکاری سرد لوله و ناودانی 

طبق بند 41 از فصل 2 پیش‌نویس :


جهت سوراخکاری لوله‌ ها، به منظور عدم وجود ضایعات در داخل لوله، از سوراخکاری نوع سرد استفاده شود.

سوراخکاری لوله از نوع سرد

همانطور که از اسمش پیداست، نوع سوراخی که در آن از حرارت استفاده نمی‌ شود را سوراخکاری سرد گویند.

از مهمترین مزایای سوراخکاری سرد به زبان ساده :

1.عدم وجود خطرات ناشی از سوراخکاری گرم.
2. سوراخکاری سرد گوشت اضافه و پلیسه حاصل از سوراخکاری لوله و ناودانی را نخواهد داشت ( در نتیجه نیازی به تمیزکاری و سنگ‌ زنی بعد از سوراخکاری نداریم ) .
3. از نوع سوراخکاری‌ های سریع محصوب می‌شود.
4. افزایش بهره‌ وری و کاهش هزینه‌ های نیروی انسانی بدون نیاز به عملیات نهائی با سنگ‌ زنی
5. امکان برش سوراخکاری کاری لوله در سایزهای بالا.
6. در نتیجه عدم وجود افت فشارهای ناشی از تجمع رسوب به دلیل وجود ضایعات تشکیل شده در داخل لوله در طول زمان را نخواهیم داشت.

سوراخکاری لوله از نوع سرد