استاندارد API 610 نسخه 2011

استاندارد API 610 نسخه 2011یادداشت های ویژه

 انتشارات API لزوماً به مشکلاتی با ماهیت کلی می پردازند. با توجه به شرایط خاص، قوانین و مقررات محلی، ایالتی و فدرال باید بررسی شوند.

 نه API و نه هیچ یک از کارمندان، پیمانکاران فرعی، مشاوران، کمیته‌ها یا سایر مأموران API هیچ ضمانت یا اظهارنظر صریح یا ضمنی در رابطه با صحت، کامل بودن یا مفید بودن اطلاعات موجود در اینجا نمی‌دهند، یا مسئولیت یا مسئولیتی را بر عهده نمی‌گیرند. برای هر گونه استفاده، یا نتایج این استفاده، از هر گونه اطلاعات یا فرآیند افشا شده در این نشریه. نه API و نه هیچ یک از کارمندان، پیمانکاران فرعی، مشاوران یا سایر واگذارندگان API نشان نمی‌دهند که استفاده از این نشریه حقوق خصوصی را نقض نمی‌کند

انتشارات API ممکن است توسط هر کسی که مایل به انجام این کار باشد استفاده شود. تمام تلاش موسسه برای اطمینان از صحت و اعتبار داده های موجود در آنها انجام شده است. با این حال، مؤسسه هیچ گونه نمایندگی، ضمانت یا تضمینی در رابطه با این نشریه ارائه نمی دهد و بدین وسیله صراحتاً هرگونه مسئولیت یا مسئولیتی را در قبال از دست دادن یا آسیب ناشی از استفاده از آن یا نقض هر یک از مقامات دارای صلاحیت قضایی که ممکن است این نشریه با آنها در تعارض باشد، سلب می کند

انتشارات API برای تسهیل در دسترس بودن گسترده روش‌های مهندسی و عملیاتی ثابت شده منتشر می‌شوند. این نشریات به منظور رفع نیاز به استفاده از قضاوت مهندسی صحیح در مورد زمان و مکان استفاده از این انتشارات نیست. فرمول‌بندی و انتشار انتشارات API به هیچ وجه به منظور جلوگیری از استفاده از سایر روش‌ها نیست.

هر سازنده ای که تجهیزات یا موادی را مطابق با الزامات علامت گذاری استاندارد API علامت گذاری می کند، تنها مسئول رعایت تمام الزامات قابل اجرا آن در استاندارد API است تضمین نمی کند که چنین محصولاتی در واقع با استاندارد API  قابل اجرا مطابقت دارند.

مناطق طبقه بندی شده ممکن است بسته به مکان، شرایط، تجهیزات و مواد درگیر در هر موقعیتی متفاوت باشد. کاربران این استاندارد باید با مقامات مربوطه که صلاحیت دارند مشورت کنند.

کاربران این استاندارد نباید منحصراً به اطلاعات مندرج در این سند اتکا کنند. در استفاده از اطلاعات موجود در اینجا باید از قضاوت صحیح تجاری، علمی، مهندسی و ایمنی استفاده شود.

 API متعهد نمی شود که وظایف کارفرمایان، تولید کنندگان یا تامین کنندگان را برای هشدار دادن و آموزش صحیح و تجهیز کارکنان خود و سایرین که در معرض خطرات و اقدامات احتیاطی قرار می گیرند، انجام دهد، و همچنین تعهدات آنها را برای پیروی از مقامات دارای صلاحیت انجام نمی دهد.

اطلاعات مربوط به خطرات ایمنی و سلامتی و اقدامات احتیاطی مناسب در رابطه با مواد و شرایط خاص باید از کارفرما، سازنده یا تامین کننده آن ماده یا برگه اطلاعات ایمنی مواد دریافت شود.

 

پیش گفتار  : API

هیچ چیزی که در هر یک از انتشارات API وجود دارد نباید به عنوان اعطای حقی، به طور ضمنی یا غیرمستقیم، برای ساخت، فروش یا استفاده از هر روش، دستگاه یا محصولی تحت پوشش حق ثبت اختراع تلقی شود. همچنین نباید هر چیزی که در این نشریه آمده است به عنوان بیمه کردن کسی در برابر مسئولیت نقض حق ثبت اختراع تلقی شود.

Shall : همانطور که در یک استاندارد استفاده می شود، "باید" یک حداقل نیاز را برای انطباق با مشخصات نشان می دهد.

باید: همانطور که در استاندارد استفاده می شود، "باید" به توصیه یا توصیه ای اشاره می کند که برای مطابقت با مشخصات لازم نیست.

این سند تحت رویه های استانداردسازی API تولید شده است که اطلاع رسانی و مشارکت مناسب در فرآیند توسعه را تضمین می کند و به عنوان استاندارد API تعیین شده است. سؤالات مربوط به تفسیر محتوای این نشریه یا نظرات و سؤالات مربوط به رویه هایی که این نشریه بر اساس آن تهیه شده است باید به طور کتبی به مدیر استانداردها، مؤسسه نفت آمریکا، برای اجازه تکثیر یا ترجمه تمام یا بخشی از مطالب منتشر شده در اینجا نیز باید به کارگردان خطاب شود.

به طور کلی، استانداردهای API حداقل هر پنج سال یکبار بازبینی و تجدید نظر، تأیید مجدد یا پس گرفته می شوند. ممکن است یک تمدید یک بار تا دو سال به این چرخه بررسی اضافه شود.

 

استاندارد API 610 2011

پیشگفتار API

پیشگفتار

مقدمه

فصل 1 : محدوده

فصل 2 : مراجع اصلی

فصل 3 : اصطلاحات و تعاریف

فصل 4 : عمومی

4.1 : مسئولیت دستگاه

4.2 : طبقه بندی و تعیین

فصل 5 : الزامات

5.1 : واحدها

5.2 : الزامات قانونی

5.3 : الزامات

فصل 6 : طراحی پایه

6.1 : عمومی

6.2 : انواع پمپ

6.3 : محفظه های تحت فشار

6.4 : اتصالات نازل و پوشش فشاری

6.5 : نیروهای خارجی نازل

6.6 : روتورها

6.7 : ویرینگ ها در حال اجرا

6.8 : مکانیکال سیل

6.9 : دینامیک

6.10 : بلبرینگ ها و محفظه های بلبرینگ

6.11 : روغن کاری

6.12 : مواد

6.13 : پلاک مشخصات و جهت چرخش

فصل 7 : تجهیزات جانبی

7.1 : محرک

7.2 : کوپلینگ و محافظ

7.3 : صفحات پایه

7.4 : ابزار دقیق

7.5 : لوله کشی و لوازم جانبی

7.6 : ابزار مخصوص

فصل 8 : بازرسی، آزمایش و آماده سازی برای حمل و نقل

8.1 : عمومی

8.2 : بازرسی

8.3 : آزمایش کردن

8.4 : آماده سازی برای حمل و نقل

فصل 9 : انواع پمپ های خاص

9.1 : پمپ ها یک سر گیر دار ( مکش از انتها )

9.2 : پمپ ها دو سر گیر دار

9.3 : پمپ های توربینی

فصل 10 : انواع پمپ های خاص

10.1 : عمومی

10.2 : پیشنهادات

10.3: اطلاعات قرارداد

پیوست A : سرعت مخصوص مکش

پیوست B : شماتیک آب خنک کننده و سیستم روانکاری

پیوست C : توربین های بازیابی قدرت هیدرولیک

پیوست D : استاندارد صفحات پایه

پیوست E : چک لیست بازرسی

پیوست F : معیارهای طراحی لوله کشی

پیوست G : راهنمای انتخاب کلاس مواد

پیوست H : مشخصات مواد برای قطعات پمپ

پیوست I : تحلیل جانبی

پیوست J : تعیین عدم تعادل باقیمانده

پیوست K : سختی شفت و عمر سیستم بلبرینگ

پیوست L : طراحی فروشنده و الزامات داده

پیوست M : خلاصه داده های تست

پیوست N : دیتا شیت پمپ و تبادل اطلاعات الکترونیکی

پیوست O : پیوست منطقه ای API

فهرست کتب    

 برای دانلود استاندارد API 610 2011 بر روی لینک کلیک کنید.