چرا استاندارد NFPA20 از اصطلاح پمپ‌ های آتش‌ نشانی ثابت استفاده می‌کند؟

چرا استاندارد NFPA20 از اصطلاح پمپ‌ های آتش‌ نشانی ثابت استفاده می‌کند؟ 

 

و در اصل بوسترپمپ های آتش نشانی طبق استاندارد NFPA20 در دو حالت دور ثابت و دور متغیر قابل طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند.

تابلوفرمان دور ثابت آتش نشانی

بسته به شرایط و عوامل موثر در عملکرد بوسترپمپ، نوع کاربری و از همه مهم تر مشخصات هیدرولیکی محاسبه شده پمپ، تصمیم به استفاده از تابلوفرمان دور ثابت یا دور متغیر گرفته می شود.

از مشخصات ظاهری که می توانیم تابلو فرمان دور ثابت را از تابلو فرمان دور متغیر تفکیک کنیم، وجود تجهیزی به نام درایو هست که در تابلو فرمان های از نوع دور متغیر نصب می شود که با تغییر و کنترل فرکانس برق ورودی از شهر، تغییرات در دور الکتروموتور را اعمال می کند.

تابلوفرمان دور متغیر آتش نشانی

با توجه به هدف اصلی این استاندارد که نصب و راه اندازی پمپ های ثابت برای اطفاء حریق است، متاسفانه برداشت برخی افراد از اصطلاح دورثابت، الزام وجود تابلوفرمان دور ثابت به عنوان مدار کنترلر و فرمان در پکیج بوستر می باشد.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، پکیج سمت چپ ار نوع قابل حمل و پکیج سمت راست از نوع نصب ثابت هستش.

 بوسترپمپ آتش نشانی از نوع نصب ثابتپمپ آتش نشانی قابل حمل

در واقع اصطلاح ثابت، برای تشخیص بین انواع الکتروپمپ های ذکر شده در NFPA 20 در بخش های مختلف اطفاء حریق به کار می رود.

پمپ های آتش نشانی ثابت مانند انواع گریز از مرکز ( 5 گروه پمپ مورد تایید استاندارد ) و جابجایی مثبت، پمپ هایی هستند که به طور دائمی و ثابت در یک فضای کاربری نصب می شوند.