انواع تبدیل‌ در مکش و دهش پمپ های آتش نشانی

انواع تبدیل‌ در مکش و دهش پمپ های آتش نشانیمقدمه :

یکی از راه‌ های بوجود آمدن پدیده مخرب کاویتاسیون در پمپ‌ ها، عدم رعایت نوع تبدیل در مکش آنها است که به باید ها و نباید های آن خواهیم پرداخت. با ایجاد یک فضای خالی و انحرافی در مسیر جریان مکش، امکان حبس هوا ( Air Pocket ) را به سیال خواهیم داد.

انواع تبدیل در مکش و دهش پمپ های آتش نشانی
 

در اولین فرصت و با ایجاد مکش پمپ، هوای محبوس شده به داخل چشمه مکش پمپ و در نتیجه پروانه شده و با حرکت سیال از قسمت کم فشار ( ورودی پروانه ) به قسمت پرفشار ( مقطع بین پره‌ها )، حباب‌ های تشکیل شده در ورودی پروانه به حالت تقطیر درآمده و در نتیجه ذراتی از آب از مسیر اصلی خود منحرف می شوند و با سرعت فوق‌العاده زیاد به اطراف و از جمله پره‌ ها برخورد می‌کنند.

نحوه تشکیل کاویتاسیون

تقطیر ناگهانی حباب‌ های بخار موجب کوچک شدن ناگهانی فضای اشغالی توسط بخار می‌ گردد. پس ذراتی از مایع در اطراف حباب به یکباره و با سرعت فوق‌ العاده بالا فضای خالی را پر می‌ کنند که باعث برخورد و خوردگی مقاطعی از پروانه و محفظه می‌شوند.

تاثیر آسیب کاویتاسیون روی پروانه

طبق پیش‌ نویس دستورالعمل ساخت بوستر پمپ آتش‌ نشانی خواهیم داشت :

بند 32 از فصل 2 : در صورت نیاز به استفاده از تبدیل، جهت اتصال لوله مکش و فلنج مکش پمپ، این تبدیل باید از نوع تبدیل غیر هم‌ مرکز ( Eccentric Reducer ) بوده و به گونه‌ ای نصب شود که از حبس هوا ممانعت به عمل آید. جهت تبدیل غیر هم مرکز باید متناسب با جهت جریان سیال انتخاب شده و قسمت تخت آن باید به سمت بالا باشد. اما در صورت استفاده از تبدیل در دهش پمپ می‌توان از تبدیل هم‌ مرکز ( Concentric ) استفاده کرد.
انواع تبدیل در مکش و دهش پمپ های آتش نشانی

 طبق استاندارد NFPA20 خواهیم داشت :

 4.16.6.4 Eccentric Tapered Reducer or Increaser.

Where the suction pipe and pump suction flange are not of the same size, they shall be connected with an eccentric tapered reducer or increaser installed in such a way as to avoid air pockets.

 4.16.6.4 تبدیل کاهشی یا افزایشی غیر هم مرکز.

وقتی لوله مکش و فلنج پمپ مکش یک اندازه نیستند بوسیله تبدیل کاهشی یا افزایشی غیر هم مرکز به هم وصل می‌ شوند تا از ورود حباب‌ های هوا ( Air Pocket ) جلوگیری کنند.

در صورتیکه مخزن ذخیره پایین‌ تر از آکس مکش پمپ قرار گرفته باشد، از تبدیل غیرهم‌ مرکز استفاده خواهیم کرد و قسمت تخت آن بالا قرار می‌ گیرد.

استفاده از تبدیل در مکش پمپ در حالت مکش منفی
 
در صورتیکه مخزن ذخیره بالا‌تر از آکس مکش پمپ قرار گرفته باشد، می‌ توان از تبدیل غیرهم‌ مرکز استفاده کرد و به دلیل وجود حجم بالای آب، میتواند قسمت شیب‌ دار آن بالا قرار بگیرد.
 
استفاده از تبدیل در مکش پمپ در حالت مکش مثبت
 
در صورت مکش در راستای طول افقی، حتما از تبدیل غیر‌هم‌ مرکز و قسمت تخت آن به سمت بالا باشد.
 
استفاده از تبدیل در مکش پمپ در حالت مکش افقی