پروژه مسکونی رامیلا

کارفرما : شرکت رفاه‌سازان چالوس - سال انجام : 1394

موقعیت :

مازندران، چالوس

کاربری :

مسکونی