الکتروپمپ جوکی (الکتروپمپ پیشرو)

الکتروپمپ جوکی (الکتروپمپ پیشرو)با توجه به عدم نیاز به استارت پمپ‌های اصلی ( در حجم و توان بالا یا نسبتا بالا ) در موارد و افت‌های مسیر جزئی ( نشتی سیستم، مصارف کم و ... )، پمپی با دبی پایین‌تر مورد نیاز می باشد.
دبی کمتر از کوچکترین مصرف کننده می باشد ( 20gpm معادل 4/5m3/hr ).
هد را 10psi بالاتر از فشار پمپ اصلی در نظر می‌گیریم.

نکته : به دلیل وجود دبی کم و هد نسبتا بالا، از پمپ‌های طبقاتی استفاده می‌شود.
4.27.2 Pressure maintenance pumps shall not be required to be listed. Pressure maintenance pumps shall be approved. 
پمپ‌های پیشرو، نیازی به ثبت شدن ندارند بلکه باید مورد تایید و استاندارد باشند.
 
4.27.2.1 The pressure maintenance pump shall be sized to replenish the fire protection system pressure due to allowable leakage and normal drops in pressure. 
پمپ‌های پیشرو باید به گونه ای انتخاب شوند که به واسطه‌ی نشت مجاز و چکه‌های عادی تحت فشار، فشار سیستم اطفاء حریق را مجدد تامین کنند.
 
4.27.3 Pressure maintenance pumps shall have rated capacities not less than any normal leakage rate 
ظرفیت نامی پمپ‌های پیشرو نباید کمتر از میزان نشت معمولی باشد.
 
4.27.4 Pressure maintenance pumps shall have discharge pressure sufficient to maintain the desired fire protection system pressure. 
فشار تخلیه پمپ پیشرو باید برای نگهداری فشار مطلوب در سیستم اطفاء حریق کفایت کند.
 
4.27.6.2 Valves and components for the pressure maintenance pump shall not be required to be listed. 
شیرآلات و اجزای آن نیازی به ثبت شدن ندارند.
 
4.27.9 The pressure maintenance pump shall not be required to have alternate or standby power. 
پمپ نگهدارنده فشار نیازی به داشتن نیروی متناوب یا رزرو ندارد.