برشکاری سرد لوله و ناودانی

برشکاری سرد لوله و ناودانی 

طبق بند 40 از فصل 2 پیش‌نویس :


جهت برشکاری لوله‌ها، به منظور ایجاد حداقل پلیسه، از برشکاری نوع سرد استفاده شود.

برش کاری از نوع سرد

همانطور که از اسمش پیداست، نوع برشی که در آن از حرارت استفاده نمی‌شود را برش کاری سرد گویند.

از مهمترین مزایای برش سرد به زبان ساده :

1.عدم وجود خطرات ناشی از برش گرم.
2. برش سرد گوشت اضافه و پلیسه حاصل از برش لوله و ناودانی را نخواهد داشت ( در نتیجه نیازی به تمیز کاری و سنگ‌ زنی بعد از برشکاری نداریم ) .

برش کاری از نوع سرد
3. از نوع برشکاری‌ های سریع محسوب می‌شود.
4. افزایش بهره‌ وری و کاهش هزینه‌ های نیروی انسانی، بدون نیاز به عملیات نهائی با سنگ‌ زنی
5. امکان برشکاری لوله در سایز های بالا.

 

برش کاری از نوع سرد