الکتروپمپ استخر بی‌انتها

الکتروپمپ استخر بی‌انتهااین نوع استخرها که با نام‌های Endless Pools، استخر تمرینی، ماشین‌های شنا و استخر شنای قدرتی هم شناخته می‌شوند، دارای مدار سیرکوله بسیار ساده و ماهیت تمرینی هستند.
بطوریکه، با تولید جریان و موج مصنوعی توسط الکتروپمپ در راستای طولی استخر و تلاش و شنای شناگر در جهت مخالف جریان یک محیط طبیعی را برای شناگر مهیا می‌کند. می‌توان مدار تصفیه هم درنظر گرفت.
 
 
 
نمونه مدار رفت و برگشتی ساده این نوع استخر را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.
آکس ورود نازل به استخر ( طبق عکس ) تا سطح آب 25cm در نظر گرفته می‌شود.
 
شماتیک کلی
 
در این قسمت دو بخش نازل و چراغ قابل تنظیم را با رنگ قرمز و کلید روشن و خاموش، کلید تنظیم چراغ و حباب را با رنگ آبی مشاهده می‌کنید.
بطوریکه می‌توان در زیر آب این حالت‌ها را تغییر داد. از قابلیت‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1. می‌توان به عنوان یک سیستم تک یا دو پمپه استفاده کرد.
2. دارای چراغ LED روبرو به منظور راحتی شناگر.
3. شستی‌های ایمن، قابل کنترل و در دسترس شناگر.
4. شیر کنترل تنظیم حباب.
5. تنظیم جهت جریان آب از طریق نازل قابل تغییر.
سر نازل
 
محاسبات خاصی را به منظور انتخاب الکتروپمپ قائل نیستند.
در آبدهی و فشارهای مختلف ( نسبت به حجم استخر ) در دسترس هستند.
 
کاتالوگ