الزامات مکانیکال مجموعه پمپ (جنس بدنه، شفت و پروانه)

الزامات مکانیکال مجموعه پمپ (جنس بدنه، شفت و پروانه)بر اساس استاندارد NFPA20 :

7.3.3.1 The pump bowl shall be of close grained cast iron, bronze, or other suitable material in accordance with the chemical analysis of the water and experience in the area.

بدنه پمپ ( کاسه پمپ ) باید از جنس چدن، برنز یا مواد مناسب دیگر مطابق با تجزیه و تحلیل شیمیایی آب و آزمایش در منطقه باشد.

The proper material for the pump bowl must be specified when the pump is ordered.

هنگام سفارش پمپ، باید جنس مناسب برای بدنه پمپ مشخص شود.

The application, water conditions, and local conditions determine the material that is most suitable for the application.

کاربرد، شرایط آب و شرایط محلی، جنسی را تعیین می کند که مناسب ترین کاربرد را دارد.

بر اساس پیش‌نویس دستورالعمل ساخت مجموعه پمپ های آتش نشانی در کلاس‌های S1  و S2 :

بند 2 : الزامات مکانیکال مجموعه پمپ :
بند 1-2 : شفت و پروانه‌ های پمپ آتش‌ نشانی باید از نوع مقاوم در برابر خوردگی (برنز، فولاد زنگ نزن و آلیاژهاي مشابه) باشد.
بند 2-2 : تمامی قطعات داخلی پمپ نظیر پروانه، رینگ پروانه، رینگ بدنه، بوش شفت، سایر رینگ‌ ها، محفظه ورودي شفت، مهره‌ هاي داخلی، آببند ها، سرپوش تخلیه و... باید از نوع مقاوم در برابر خوردگی انتخاب شوند.
بند 3-2 : در انتهاي داخلی یاتاقان‌ ها، باید واشر آببندي ساخته شده از مواد مقاوم در برابر خوردگی، تعبیه شود. در انتهاي خارجی یاتاقان‌ ها نیز واشر و درپوش گردگیر مناسب باید به گونه‌ اي در نظر گرفته شود که نفوذ مواد خارجی به داخل یاتاقان تا حد امکان محدود شده باشد.
 
پروانه بسته